Funksjonærkurs januar/februar 2015

Helgen 31. januar - 1. februar 2015 har NMF Region Øst sin årlige funksjonærkurs helg. Kurset vil bli avholdt på Rica, Gardermoen.

Følgende kurs vil bli avholdt: Jury, Teknisk kontrollant og Stevneleder for MC (alle grener) og Snøscooter. Vi gjør oppmerksom på at etter endt kurs må man praktisere i en gren for å få lisens.

Påmeldingsfrist 31. desember 2015 for påmelding med overnatting for å være garantert plass på hotellet. De som melder seg på senere bookes fortsløpende så lenge det er kapasistet på hotellet. Absolutt siste frist for påmelding uten overnatting er 23. januar 2015 hvis det er noen som ikke får påmeldt sine medlemmer før nyttår.

Alle påmeldinger må gå via egen klubb! Klubbene sender samlet påmelding for sine medlemmer til post@nmfregionost.no

Eget påmeldingsskjema for klubbene og kursinvitasjon finner du på linkene under.

 Invitasjon -  Påmeldingsskjema for klubber

For mer info, kontakt Geir Øyen post@nmfregionost.no eller mobil 93219960.

VELKOMMEN TIL KURSHELG