Invitasjon til Arrangørkonferanse TRIAL 2020

Kråkerøy Trial Club og NMF Trial inviterer til arrangørkonferanse 2020. Konferansen avholdes 7.-8. mars i Fredrikstad.

Se invitasjon for informasjon om konferansen her. Det er flere hyperlinker i dokument, så dokumentet bør deles og benyttes elektronisk.

Kråkerøy Trial Club ønsker alle velkommen til årets arrangørkonferanse.

Husk elektronisk påmelding via link i invitasjon eller her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Y7RhIV4yIfxeWenWa6Usg3ldvWbH0n2yeEFFJxxKSaFKyQ/viewform?usp=sf_link