NMF Regionsting 2021 utsatt inntil videre

NMF Region Øst har normalt Regionsting i løpet av mars måned. På grunn av Covid-19 situasjonen og et ønske om at Regionstinget vårt skal kunne gjennomføres ved fysisk fremmøte, har styret vedtatt å utsette Regionstinget til seinere utover året (sak 03/21).

Styret har støttet seg på uttalelse fra NIF's Lovutvalg i dette vedtaket . Mer info om dette finner du i denne linken "Årsmøter og Ting" under kapittelet "Årsmåter og ting i andre organisasjonsledd". Her finnes også informasjon for klubbene som er i samme situasjon når det gjelder gjennomføring av årsmøter.

Vi håper at det skal bli lettere å møtes fremover, og kommer tilbake med innkalling til Regionsting på et seinere tidspunkt.