Nytt utseende på nettsiden vår

I forbindelse med at Norges Motorsportforbund har fått nye nettsider med nytt design, har vi valgt å endre litt på vår egen nettside for å få mer samsvar utseendemessig. Det er kun kosmetiske endringer for å tilpasse fargetemaet i samsvar med NMFs nettsider. Headingen har vi også endret, men innholdet forøvrig er uendret.