Om regionen

Fra og med 2007 har det vært seks regioner i NMF. Hver region har sitt eget styre.

Fra forbundstinget i 2007 er regioner blitt lovfestet i NMF. § 25 i den nye forbundsloven sier følgende om regioner:

§ 25 (Regioner)

NMF deles inn i seks regioner for å organisere samarbeid mellom klubbene om konkurranser og andre oppgaver for å ivareta motorsporten.

De seks regionene er:

NMF Region Innlandet

NMF Region Midt Norge

NMF Region Nord Norge

NMF Region Sør Norge

NMF Region Vest Norge

NMF Region Øst Norge

Regiongrensene skal i hovedsak følge fastlagte fylkesgrenser, men forbundsstyret kan vedta justeringer av grensene for motorsportregionene.

Regionenes formål er å arbeide for motorsportidrettenes utvikling innen regionen og fremme samarbeidet mellom klubbene. Den skal bistå sitt forbund i alle spørsmål som gjelder motorsportidrettene innen regionen.

Forbundsstyret godkjenner lover for sine regioner basert på basislovnorm for særkretser/regioner utarbeidet av Idrettsstyret. Forbundsstyret skal videre søke Idrettsstyret om endelig godkjenning av regionlovene