Opptak til regionsteam i MX og Enduro 2016-17

NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Region Øst Motocross og Enduro for perioden 2015-16. Søknadsfrist er 1. november 2015.

Dette er et satsningsteam for unge utøvere som ønsker seg opp og frem i vår region, som har langsiktige planer og målsetninger for sin satsning og vilje til å stå på for å nå sine mål. Team Region Øst MX og Enduro er ment å være første skritt på veien videre i satsningen.

Under finner dere invitasjon og søknadsskjema.

For mer info kan leder i NMF Region Øst, Geir Øyen, kontaktes på post@nmfregionost.no eller mobil 93219960.

Uttakssamling blir 20.-22. november 2015.

Vi håper klubbene vil informere videre ut til sine klubbmedlemmer slik at vi når ut til aktuelle utøvere som kunne tenke seg å søke.

Informasjon    Søknadskjema

Inf Infor