Regionsting 23. mars 2017 - sakspapirer

NMF Region Øst avholder Regionsting torsdag 23. mars 2017 kl. 19:00 på Osloungdommens Motorsenter (OMS) i Hvervenbukta i henhold til tidligere innkalling.

Sakspapirer til tinget finner du i linkene under, alle i pdf format. Vi oppfordrer alle til å laste ned dokumentene før møtet.

For utskrift alle dokumenter samlet, klikk her (2831 KB)

Regnskap og budsjett tilsendes på forespørsel til Geir Øyen, mobil 932 19 960  eller e-post post@nmfregionost.no

VEL MØTT TIL REGIONSTING

 

Publisert 16.03.2017

  PubliPub

puPP