Regionstinget 2017

Vårt Regionsting ble gjennomført på Osloungdommens Motorsenter 23. mars 2017.

Nytt styre består nå av:

Leder Geir Øyen, Enebakk Motorsportklubb (2 år, gjenvalg)

Nestleder Kristine Dohn, Rakkestad Motorsportklubb (ikke på valg)

Styremedlem Hans Kristian Bernhus, NMK Aurskog-Høland (2 år, ny)

Styremedlem Bente Sandem, Oslo Motorsportsklubb (2 år, gjenvalg)

Styremedlem Mary-Ann F. Westbye, Hobøl Motorklubb (ikke på valg)

Ungdomsrepresentant , styret gitt fullmakt til å finne en ungdomsrepresentant

Vara Per Owe Andersen, Trøgstad KFUK/M Trial (1 år, gjenvalg)

Vara Per Christian Tangen Skoglund, Outboardklubben (1 år, gjenvalg)

Elin Vandevjen, Asker Trialklubb (1 år, gjenvalg)

 

Trygve Johnsrud fortsetter som styrets faste sekretær.

 

Tingprotokoll og øvrige dokumenter finner du her