ROADRACING

Roadracing er en motorsykkelgren innunder Norges Motorsportforbund (NMF) som innebærer at man kjører motorsykler på lukkede asfaltbaner. Sporten kjennetegnes av høye hastigheter, krappe svinger og tette dueller mellom førerne. Konkurransene startes med felles start, og deltagerne står etter hverandre i den rekkefølge som tidskvalifiseringene har angitt. Føreren med den raskeste rundetiden står først i startfeltet, også kalt pole position. Føreren med den nest raskeste rundetiden står som nr. 2, osv. Løpet går over et bestemt antall runder og første deltager i mål vinner.

Roadracing blir delt opp i Moderne RR og Classic RR. Forskjellen er som navnene tilsier; moderne RR kjører moderne sykler ofte fra midten av 2000-tallet og oppover, mens Classic RR kjører eldre motorsykler helt tilbake til før 1948.

I Norge finnes det per i dag tre godkjente baner for denne type kjøring. Rudskogen Motorsenter som ligger like ved Rakkestad (Østfold), Vålerbanen som ligger utenfor Våler (Innlandet/Hedmark) og Arctic Circle Raceway utenfor Mo i Rana. Det er påbegynt bygging av ny bane i Sokndal som er planlagt ferdig sommeren 2021.

For å kunne kjøre roadracing kreves det gjennomført og bestått lisenskurs. Kurset er inndelt i en teoretisk og en praktisk del. Det er ikke spesielt vanskelig, men det skal gi nødvendig kunnskap om sikkerhet og konkurranseregler, i tillegg skal det selvsagt læres å beherske sykkelen på banen. Lisenskursene avholdes i de enkelte klubber som har roadracing aktivitet. Det kreves medlemskap i en av de ca. 250 klubbene i Norge som er tilsluttet NMF for å få utstedt lisens. Mange lisenskurs holdes tidlig på våren slik at man kan begynne å kjøre treninger og løp samme år som man tar lisenskurset.

Aldersgrenser:
Roadracing kan kjøres fra det året man fyller 12 år. Maksimal størrelse på sykkel er da 250cc, kan øke ved alder:

Fra det året man fyller 12 år – opp til 250cc:

Fra det året en fyller 13 år – opp til 500cc

Fra det året en fyller 15 år – opp til 600cc

Fra det året en fyller 17 år – over 600cc

For alle treninger, arrangement og konkurranser som har med utøvere under 12 år gjelder forskrift for barneidrett i motorsport. For alt annet, se Treningsreglementet og grenens Spesialreglement (SR).

Link til NMF RR hovedsiden: https://nmfsport.no/motorsykkelsport/roadracing