Sakspapirer til NMF Region Øst Ting 2021

NMF Region Øst avholder elektronisk Regionsting på Teams torsdag 17. juni kl. 19:00 i henhold til tidligere innkalling.

Hvis du har glemt å melde deg på, så har vi utvidet påmeldingsfristen til mandag 14. juni. Påmeldingen sendes på epost til geoeyen@online.no. Viktig at vi får riktig epostadresse slik at vi får sendt ut møtelink til riktig adresse. Møtelink blir sendt ut tirsdag.

Sakspapirer til tinget finner du i linken her i pdf format (1758 KB). (NB! Årsrapport i Trial endret 14.06.21 pga feil i resultater. Årsmelding Styret endret 15.06.21, feil i første setning under kapittel "Utdanning". Endringen protokollføres ifbm. regionstinget)

Årsberetning for Båt har kommet inn i etterkant, og kan lastes ned separat her.

Vi oppfordrer alle til å laste ned dokumentene på forhånd, men de vil også bli delt på skjerm under møtet. 

Regnskap og budsjett tilsendes på forespørsel til Geir Øyen, mobil 932 19 960 eller e-post post@nmfregionost.no

VEL MØTT TIL REGIONSTING

 

Publisert 10.06.2021