Sikkerhets- og Aktivitetslederkurs 18. og 19. november 2017

NMF Region Øst inviterer til kurshelg 18. og 19. november på Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta.

Påmeldingsfrist er 12. november. Felles påmelding via egen klubb. Klubbene bes benytte vedlagte excel-skjema nå de melder på sine kursdeltagere. 

Egen kursinvitasjon finner du på linken under.

 Invitasjon med program og info   Påmeldingsskjema for klubb

Krav til søker: Må være medlem i NMF tilknyttet klubb. Aldersgrense: 16 år.

Krav til forkunnskap:
Sikkerhetsleder: Ønskelig med kjennskap tilsvarende lisenskurs teoridel*.
Aktivitetsleder: Sikkerhetslederkurs (eller gammelt 20 timers aktivitetslederkurs)

* Link til til teoridel lisens finner du her hvis du ønsker å se hva teoridelen inneholder. For evt. å gjennomføre teoridel lisens må du være pålogget. ID og passord er det samme som du benytter på Min Profil/Min Idrett.

Våre klubber trenger funksjonærer for å kunne holde aktivteten i gang, så vi håper dere benytter anledningen til å delta på kurs.

For mer info, kontakt Geir Øyen post@nmfregionost.no  eller mobil 93219960.

VELKOMMEN TIL KURSHELG!