Sikkerhets- og Aktivitetslederkurs 21. og 22. mars 2015

NMF Region Øst inviterer til kurshelg 21. og 22. mars på Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta.

Påmeldingsfrist er 15. mars. Alle påmeldinger må gå via egen klubb! Klubbene sender samlet påmelding for sine medlemmer til post@nmfregionost.no.

Eget påmeldingsskjema for klubbene og kursinvitasjon finner du på linkene under.

 Invitasjon med program      Påmeldingsskjema for klubb

Våre klubber trenger funksjonærer for å kunne holde aktivteten i gang, så vi håper dere benytter anledningen.

For mer info, kontakt Geir Øyen post@nmfregionost.no eller mobil 93219960. 

VELKOMMEN TIL KURSHELG!