Sikkerhetskurs og Aktivitetslederkurs 25. og 26. mars

NMF Region Øst inviterer til kurshelg 25. og 26. mars på Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta.

Påmeldingsfrist er 20. mars. Felles påmelding via egen klubb. Klubbene bes benytte vedlagte excel-skjema nå de melder på sine kursdeltagere. 

Egen kursinvitasjon finner du på linken under.

 Invitasjon med program og info   Påmeldingsskjema for klubb

De som ønsker å delta på sikkerhetskurset og ikke har gjennomført teoridel lisens før kurset, må gjøre dette på nett før kurset (gjennomført lisenskurs etter gammel modell er gyldig så lenge dette kan dokumenteres).  Link til til teoridel lisens finner du her, du må være pålogget for å gjennomføre webkurset. ID og passord er det samme som du benytter på Min Profil/Min Idrett.

Våre klubber trenger funksjonærer for å kunne holde aktivteten i gang, så vi håper dere benytter anledningen.

For mer info, kontakt Geir Øyen post@nmfregionost.no  eller mobil 93219960. 

VELKOMMEN TIL KURSHELG!