Team Øst Trial, klart for opptak av nye utøvere

NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2015-16. Søknadsfrist er 7. desember 2014.

Team Øst Trial driftes i samarbeid med RØT og NMF Region Øst, og har vært i drift i flere år allerede. Dette er et satsningsteam for unge trialutøvere som ønsker seg opp og frem i vår region, som har langsiktige planer og målsetninger for sin satsning og vilje til å stå på for å nå sine mål. Team Øst Trial er ment å være første skritt på veien videre i satsningen.

Under finner dere invitasjon, plandokument, og søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at plandokumentet er korrigert i etterkant av siste utsendelse til klubbene da vi ikke hadde fått justert at avtaleperioden nå skal være toårig. Dette er eneste korrigering og fremkommer i blått i dokumentteksten.

For mer info kan leder i NMF Region Øst, Geir Øyen, kontaktes på post@nmfregionost.no eller mobil 93219960. Foreldrekontakten i årets team kan også kontaktes hvis dere ønsker å høre mer om hvordan det har vært på teamet i år, Kent Nicolaysen, e-post Kent.Nicolaysen@collicare.no, mobil 47630999.

Uttakssamling blir i hos NMF i Drammen 17. januar 2015, hvor basisdelen mest sannsynelig blir sammen med flere grener.

Vi håper klubbene vil informere videre ut til sine klubbmedlemmer slik at vi når ut til aktuelle utøvere som kunne tenke seg å søke.

Invitasjon    Søknadsskjema     Plandokument