Region Øst Trial (RØT) er et samarbeidsorgan for trialklubbene hjemmehørende i Region Øst.

 

I starten av 2001 var det klubbene hjemmehørende i Østfold som dannet en samarbeidsgruppe for å kunne gjennomføre bl.a. Østfoldcup i trial etter at motorsportskretsen i Østfold ble lagt ned.

Fra 2005 ble samarbeidsgruppen utvidet med klubbene i Oslo og Akershus og dermed hele Region Øst.

Ledervervet går på omgang i klubbene med et års varighet.

RØT har flere møter i året hvor bl.a. terminlisten for regionscupen og regler for denne utarbeides. De jobber for at utøvere skal møte de samme forutsettningene uansett hvilken klubb de tilhører i Region Øst.
Klubbene i RØT har også et solid samarbeid om løpsarrangement i Region Øst, samt opplæring av klubbenes medlemmer (foreldre) internt i RØT. De organiserer breddesamlinger for utøvere på anleggene i Region Øst.