Regionsteam TRIAL

Satsningsteamets målsetting er å rekruttere unge trialutøvere fra regionen som har lyst til å utvikle seg som utøver og satse på Trial som idrett. Teamet skal være knyttet til Norges Motorsportsforbunds satsningsteams struktur, og inngår således opp i mot forbundets toppidrettsprosjekter. 

Teamet tilbyr trenerhjelp på høyt nivå, kunnskap om team og ikke minst mulighet til felles trening med regionens beste utøvere.  

Trener og en foreldrekontakt valgt blant og av de foresatte på teamet, drifter teamet i samarbeid med NMF Region Øst. NMF Region Øst er "eier" av teamet og støtter dette økonomisk. Arbeidsgruppe Trial støtter også teamet ved at NMF Region Øst har fått innvilget søknader om støtte til drift av teamet.

Team Øst Trial har også et godt samarbeid med Region Øst Trial (RØT) ved å legge samlinger til de forskjellige klubbene med mer. Litt info om RØT finner du her

Team Øst Trial 2022

 


SØKNAD OM OPPTAK 2023-2024 FINNER DU HER

Opptak i Region Øst Trial 2023
Lørdag 21 januar var det det klart for opptak i Region Øst Team Trial på Kråkerøy Trial Club. Spente utøvere med sine foresatte var klare for uttak. Hele dagen ble brukt til interjuer, samt tester ...
Søke opptak Team Øst Trial 2023-2024
NMF Region Øst åpner for opptak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2023-2024. Søknadsfrist er 15. desember 20...
Resultater RC Trial 2016
Årets cup består av 7 runder hvorav 5 er tellende. 6. runde Trøgstad 17.09. Sammenlagt 6 runder
Uttak Team Øst Trial 2015-16
17. januar ble det holdt uttakssamling i NMF sine lokaler i Drammen i regi av NMF Region Øst. Samlingen ble gjennomført ved hjelp av t...
Team Øst Trial 2014
Etter en del endringer i oppstartfasen består Team Øst Trial nå av følgende utøvere og støtteapparat: Navn Rolle Klubb Kommentar ...