Regionsteam TRIAL

Satsningsteamets målsetting er å rekruttere unge trialutøvere fra regionen som har lyst til å utvikle seg som utøver og satse på Trial som idrett. Teamet skal være knyttet til Norges Motorsportsforbunds satsningsteams struktur og inngå i forbundets toppidrettsprosjekt i samarbeide med Team Norway Trial.

Teamet tilbyr trenerhjelp på høyt nivå, kunnskap om team og ikke minst mulighet til felles trening med regionens beste utøvere.  

Regionsteamet i trial driftes av Region Øst Trial (RØT) og NMF Region Øst. NMF Region Øst er "eier" av teamet og støtter dette økonomisk. Arbeidsgruppe Trial støtter også teamet ved at NMF Region Øst har fått innvilget søknader om støtte til drift av teamet.

Litt info om RØT finner du her

 

Søk opptak Team Øst Trial 2019-20
NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2019-2020. Søknadsfrist...
Søk opptak Team Øst Trial 2018-19
NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2018-2019. Søknadsfrist...
Resultater RC Trial 2016
Årets cup består av 7 runder hvorav 5 er tellende. 6. runde Trøgstad 17.09. Sammenlagt 6 runder
Søk opptak Team Øst Trial 2017-18
NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2017-18...
Søk opptak Team Øst Trial 2016-17
NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2016-17. Søknad...
Uttak Team Øst Trial 2015-16
17. januar ble det holdt uttakssamling i NMF sine lokaler i Drammen i regi av NMF Region Øst. Samlingen ble gjennomført ved hjelp av t...
Søk opptak Team Øst Trial 2015-16
NMF Region Øst åpner for inntak av nye utøvere til Team Øst Trial for perioden 2015-16. Søknadsfrist er 7. des...
Team Øst Trial 2014
Etter en del endringer i oppstartfasen består Team Øst Trial nå av følgende utøvere og støtteapparat: Navn Rolle Klubb Kommentar ...
Uttak Team Øst Trial 2014
Søndag 26.01.14 var det uttakssamling for Team Øst Trial. Uttakssamlingen ble organisert av Ib Vegard K. Andersen og "coach" Per Owe Andersen. Trener er Martin Karlsen. 9 søkere t...
Region Øst Trial (RØT)
Region Øst Trial (RØT) er et samarbeidsorgan for trialklubbene hjemmehørende i Region Øst. I starten i 2001 var det klubbene hjemmehørende i Østfold som dannet en samarbeidsgruppe for å kun...