Regionsteam TRIAL

Satsningsteamets målsetting er å rekruttere unge trialutøvere fra regionen som har lyst til å utvikle seg som utøver og satse på Trial som idrett. Teamet skal være knyttet til Norges Motorsportsforbunds satsningsteams struktur og inngå i forbundets toppidrettsprosjekt i samarbeide med Team Norway Trial.

Teamet tilbyr trenerhjelp på høyt nivå, kunnskap om team og ikke minst mulighet til felles trening med regionens beste utøvere.  

Trener og en foreldrekontakt valgt blant og av de foresatte på teamet, drifter teamet i samarbeid med NMF Region Øst. NMF Region Øst er "eier" av teamet og støtter dette økonomisk. Arbeidsgruppe Trial støtter også teamet ved at NMF Region Øst har fått innvilget søknader om støtte til drift av teamet.

Team Øst Trial har også et godt samarbeid med Region Øst Trial (RØT) ved å legge samlinger til de forskjellige klubbene med mer. Litt info om RØT finner du her

Team Øst Trial 2020

Fra venstre: Sindre Kjos (HMK), hovedtrener Martin K. Karlsen (OMS), Hanna-Eirin Swart (Trøgstad), Oda R. Strande (Kråkerøy TC), Ingeborg Bergersen (SMAK), Ulrik G. Billdal (HMK), Even Willumsen Karlsen (Kråkerøy TC), Matias Brattås (SMAK) og Morten Swart (Trøgstad)


Søk opptak Team Øst Trial 2020-2021

Resultater RC Trial 2016
Årets cup består av 7 runder hvorav 5 er tellende. 6. runde Trøgstad 17.09. Sammenlagt 6 runder
Uttak Team Øst Trial 2015-16
17. januar ble det holdt uttakssamling i NMF sine lokaler i Drammen i regi av NMF Region Øst. Samlingen ble gjennomført ved hjelp av t...
Team Øst Trial 2014
Etter en del endringer i oppstartfasen består Team Øst Trial nå av følgende utøvere og støtteapparat: Navn Rolle Klubb Kommentar ...
Region Øst Trial (RØT)
Region Øst Trial (RØT) er et samarbeidsorgan for trialklubbene hjemmehørende i Region Øst. I starten i 2001 var det klubbene hjemmehørende i Østfold som dannet en samarbeidsgruppe for å kun...