Sikkerhets- og Aktivitetslederkurs 17. og 18. oktober 2015

AVLYST pga for få påmeldte. Nye kurs vil bli satt opp i mars 2016. Kursdatoer vil bli publisert her på nettsiden og under kursplan på nettsidene til NMF sentralt.

 

NMF Region Øst inviterer til kurshelg 17. og 18. oktober på Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta.

Påmeldingsfrist er 14. oktober. Alle påmeldinger må gå via egen klubb! Klubbene sender samlet påmelding for sine medlemmer til post@nmfregionost.no

Eget påmeldingsskjema for klubbene og kursinvitasjon finner du på linkene under.

 Invitasjon med program      Påmeldingsskjema for klubb

Våre klubber trenger funksjonærer for å kunne holde aktivteten i gang, så vi håper dere benytter anledningen.

For mer info, kontakt Geir Øyen post@nmfregionost.no  eller mobil 93219960. 

VELKOMMEN TIL KURSHELG!